top of page

OM MISSIONEN

Lokale indblik, vurderinger og dugfriske nyheder

Det kan være svært at holde overblikket i en omfattende krig som Ruslands invasion af Ukraine. Ukraine er et kæmpe land, og den russiske hær angreb over mange forskellige fronter. 

 

Mange danske medier har ikke den nødvendige viden eller tilstrækkelige ressourcer til at give den danske befolkning et dybere indblik i krigens udvikling.

 

På denne side får du rapporteringer direkte fra forskellige frontafsnit, analyser af den overordnede militære status, samt nyheder og efterretninger du ikke finder andre steder i Danmark. Håbet er at det kan give læseren et indblik i hvordan de militære aktioner foregår, hvad status er på de mange frontafsnit, og anskueliggøre krigens rædsler således at vi i fremtiden kan få politikere som arbejder mere aktivt for fred i verden. Det vil være værdsat, hvis du deler denne side ved at sende linket www.krigeniukraine.org til dit netværk og andre interesserede.

 

Alt materiale der benyttes er verificeret materiale. I visse tilfælde er udgivelsen forsinket af operationelle sikkerhedshensyn. I visse tilfælde tager jeg fejl. 

Flere har udtrykt ønske om at støtte missionen i Ukraine. Jeg takker ydmygt for omtanken, og beder jer gode mennesker betænke en ukrainsk hjælpeorganisation i stedet.

 

Opdatering: Flere og flere beder nu om mulighed for at give et bidrag til de forsyninger og udstyr der bringes frem. Igen vil jeg gerne understrege, at normalt er al finansiering afklaret, og at denne blog ikke har til formål at håndtere finansielle relationer. Bloggen har et oplysningsformål, og er en personlig ventil for undertegnede. Jeg vil meget gerne undgå følelsen af at skylde folk noget. Særligt folk jeg ikke kender. Samtidigt både forstår og anerkender jeg behovet samt lysten til at bidrage. Jeg besidder den selv. Derfor kan der også i fremtiden være enkelte perioder hvor der åbnes for donationer direkte til indkøb af for eksempel specifikke forsyninger og brændstof. For en god ordens skyld, og primært fordi Skattevæsenet, skal jeg dog understrege at det ikke er en donation til mig du eventuelt giver. Men en kold øl som tak for sidst, derude i lufthavnen. Ok?

Med håb om snarlig fred for alle - pK

bottom of page