top of page

Angrib Rusland om Vinteren.

Et kommende juleeventyr om mobiliseringen. Ukraine dirigerer, Kong Vinter er på førsteviolin, og Rusland ses i rollen som Bambi på Glatis.


Den russiske mobilisering af deres tidligere værnepligtige startede den 21/9 og dermed er vi sådan cirka nu 6-7 uger inde i det forløb. Rusland meddeler at de har mobiliseret 318.000 mand. Det er sateme gået hurtigt. At mobiliseringen har haft en effekt på slagmarken er uomtvisteligt. Tusindvis af russiske infanterister er blevet sendt til fronten, og dette har dels bremset den ukrainske offensiv og dels ændret strategien hos begge hære. Ukraine er gået over til igen at være mere afventende i Donbas og nedkæmpe fjenden via forsvarsaktioner, mens Rusland i dette område flere steder igen er gået til angreb. Ved Kherson er antallet af russiske tropper ved linjen øget fra omkring 16.000 til omkring 30.000, så det er immervæk et forøget antal mundinger der peger på dem, der rykker frem her. Det er selvklart, at det har en effekt.


Mobiliseringen giver Rusland en særdeles forbedret chance for at vinde krigen. Det er ikke fordi de nuværende mobilister gør det, for de møder en meget hurtig og brutal skæbne i disse dage. Det er de omkring 200.000 der endnu ikke er sendt til Ukraine, som med rette træning, kommando og udrustning selvsagt kan udgøre en seriøs trussel. 200.000 soldater der ikke er kamptrætte, vil være et seriøst boost til de russiske linjer, som er blevet væsentligt forkortet de seneste måneder. Det store spørgsmål er her, i hvilken tilstand dem der nu trænes op i Rusland ankommer i. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at deres fysiske form og morale er højere efter vinteren, for det kan være hårdt at ligge i barakker eller telte, eller være ude på træningsbanen, når temperaturen rammer minus 15-20 stykker og det blæser. Her er det en større gruppe der er smule fortørnede over deres forhold, og det trods alt væsentlige, men absolut ikke unormale, faktum, at kommandøren er pissefuld:


En af den russiske hærs store udfordringer har været manglen på infanteri og mandskab til at sikre og holde de områder, de har besat. Man skal virkelig være varsom med at undervurdere en modstander (og særligt Rusland) så det må nødvendigvis antages, at mobiliseringen kan ændre på dette forhold alene på grund af det store antal. Personligt er jeg en smule nervøs for at de skal lykkedes med at iværksætte en offensiv omkring marts/april, men det afhænger også af hvilket materiel, og herunder især hvilket artilleri og kampvogne, de har til rådighed på det tidspunkt. Samtidigt er det igen sæson for Rasputitsia, men noget siger mig, at de ikke har tænkt sig at lade 'lidt' mudder stoppe dem. Igen.


Omvendt kan mobiliseringen også have en voldsomt destabiliserende faktor for den russiske hær, og samfund generelt. De har mistet flere soldater i den seneste uge, end amerikanerne mistede på 20 år i Afghanistan, og omtrent dobbelt så mange som på Omaha Beach under D-Day. Med så mange allerede døde og sårede før mobiliseringen, og det store antal nuværende mobiliserede mænd, er omkring 5-6% af den russiske mandlige befolkning mellem 18-50 enten involveret i krigen, eller har været involveret i krigen. Qua så stor en andel af befolkningen, skal man ikke ud i særligt mange led, før alle kender én som har været berørt af krigshandlingerne. Her er det i omegnen af hele 2000 mobiliserede fra Kazan som brokker sig højlydt over forholdene:


Det gør det væsentligt sværere at styre informationsstrømmen når så mange helt normale mennesker, uden det nødvendige kendskab til operationel sikkerhed er involveret, og det gør det væsentligt tydligere for den enkelte russer hvad der i virkeligheden foregår. Det bliver svært for Kreml at skjule, at den russiske hær er udsat for et decideret massemord af deres infanteri, samt at den russiske hærs behandling af egne tropper i visse tilfælde er direkte kvalmende og med en usædvanlig høj foragt for menneskeliv. Det russiske folk er ikke komplette idioter, og kender udmærket godt til korruptionen i eget land.


De kan selvfølgelig sagtens se (og høre), at de russiske soldater ikke er tilnærmelsesvis ordentligt udrustet, og når de så samtidigt hører bekræftende historier direkte fra fronten og træningslejrene, måske fra folk de kender direkte, er det ret nemt at smide to og to sammen. Derudover er der betalingen. Hvis den mangler, så er det hurtigt en kilde til megen uro og utilfredshed. Tidligere blev den, no shit, udbetalt kontant. Jeg ved ikke om i kan forestille jer mængden af pengesedler der er endt de forkerte steder? Det gør den vist ikke længere. Nu bruger de kreditkort. Eller ingen betaling. Der er intet nyt her. Kreml lyver overfor deres befolkning. Og de stjæler fra deres befolkning. Det skal man passe på med, især når de er pressede.


Der er stigende utilfredshed på de sociale medier, både fra store og respekterede militærbloggere og fra alle mulige andre der bare er grundigt rasende. Sikkert med rette, men min sympati ligger på et usædvanligt lille sted her. Nogenlunde samme areal som hver mand har fået tildelt her. Hvis man kender lidt til mænd, kedsomhed, opbyggede frustrationer og alkohol, så ved man, at denne her sovehal på Krim er opskriften på slagsmål:De interne spændinger mellem Moskva og de undertrykte og fattige regioner i det østlige Rusland kan (vil) stige som følge af mobiliseringen. Det er allerede velkendt, at det er de fattige minoriteter som tager de største tæsk i Ukraine, og samtidigt oplever den klassiske russiske racisme som er en ret indgroet del af hærens hierarki. Når den slags bliver tydeliggjort via lynhurtig deling af information, er det ikke utænkeligt, at det kan øge de interne spændinger i Rusland og øge presset på Kreml. Hvordan Kreml så vælger at reagere på det, skal jeg ikke kloge mig for meget på, udover at det formentlig involverer knippelsuppe.


En anden potentiel destabiliserende faktor er behandlingen af de mange mobiliserede mænd. Der er mildt sagt stor forskel på, hvordan de indkvarteres, trænes, fodres og udrustes. Det er, som tidligere beskrevet, en gigantisk opgave at mobilisere så mange mennesker der passivt skal modtage mad, vand og indkvartering. Bare tænk på, hvor mange ton mad 200.000 mand skal have leveret dagligt for at fylde maverne nogenlunde. Eller hvor mange telte og sanitetsfaciliteter (samt vaskemaskiner...) det kræver. Rusland er et stort land, men de var ikke forberedt på pludseligt at skulle have både Glastonbury og Roskilde Festival kørende non-stop, og det begynder at knirke lidt i krogene blandt de mobliserede.


Russisk mobilist præsenterer den vinterpakke som han har modtaget.


Der er koldt i Ukraine om vinteren. Og det er en skrøne, at man ikke skal angribe Rusland om vinteren. Selvfølgelig skal man det. Op på hesten og ned med lansen, kære læser. Du skal bare sørge for ikke at have din sommeruniform på, eller have 1500 kilometer til den nærmeste bager. Så skal det nok gå. For den russiske hær i sin nuværende form er slet ikke udrustet til vinterkrig. De angreb Ukraine i slutningen af februar i år. Der var ikke gået to uger før vi så de første russiske soldater klage over deres manglende vinterudrustning, og den helt generelle tilstand af deres udrustning i øvrigt. De havde forberedt sig på invasionen i årevis.


Ærligt, men dog retorisk, spørgsmål; Tror du, at de efter 9 måneders tæsk i Ukraine er bedre eller værre forberedt på vinteren denne her gang? Bemærk, at de rent skal faktisk skal være i Ukraine i alle vintermånederne, og ikke bare 4-5 dage i slut februar som en forlænget weekendtur i vildmarken. Jeg kan ikke se, at det bliver en god oplevelse for dem, for de har mistet så meget materiel, udstyr, erfarent mandskab, og generel kampkraft, at en ringere udrustet hær end tidligere vil få en seriøs udfordring med at komme helskindet igennem vinteren.


Omvendt, så skal det igen understreges, at der helt bestemt vil komme nogle slagkraftige russiske kampgrupper ud af øvelsen. Det vil tage noget tid, men det må formodes at være muligt for dem at genetablere nogle af de decimerede enheder ved at sluse nyligt mobiliseret mandskab ind i dem, og træne dem op mens andre holder linjen. Det er også derfor, at det igen er enormt vigtigt at Europa bakker op om Ukraine, og sender dem alt hvad de har brug for, for at komme godt igennem vinteren. Kulde, sult, våde fødder og sygdom kan som intet andet suge kampkraften ud af enhver hær. Lad os, der bor i den rigeste del af verden, sørge for, at det er den russiske hær som oplever de miserable forhold, for så har de ukrainske soldater en meget væsentlig fordel på slagmarken i de næste 3-4 måneder. En potentielt krigsafgørende fordel.


Afslutningsvis vil jeg blot nævne, at det absolut er min vurdering, at denne 'delvise' mobilisering ikke er den sidste. For selvom det er mange mand, så falder de pt. som fluer langs fronten. Med den nuværende hastighed, og vinterens forventede ekstra indhug i antallet, så vil jeg tro de lancerer en ny omgang mobilisering ultimo januar/februar. I og med at Rusland ikke længere råder over massive mængder kampvogne, artillerisystemer og krydsermissiler, så må de kompensere med antal. Det har de gjort før, og det forventer jeg også at de vil forsøge igen. En farlig strategi, de indenrigspolitiske omstændigheder taget i betragtning.


Mobiliserede russere blev hårdt ramt på en TSA ved Svatove. Det vælter ud med rapporter om den her slags. Det er et decideret massemord på civile, tidligere værnepligtige, der finder sted i disse dage. De er endnu ikke soldater, men sendes direkte til de varmeste områder af fronten. Det er Kreml i en historisk nøddeskal, ladies & gentlemen.

bottom of page