top of page

De Makabre Mærkedage

Et par makabre mærkedage står for fald, eller er allerede blevet rundet. Hvor lang tid går der, før kurverne knækkes?


I dette indlæg skal vi blot kigge på et par overordnede statistikker. For jer der følger krigen intenst er det formentlig hverken nyt eller særligt overraskende materiale. Det følgende kan derfor fremstå som et meget simpelt indlæg. Vi skal blot have et hurtigt blik på nogle resultater fra grundige dataindsamlinger, i denne omgang udelukkende angående Ruslands tab af materiel og mandskab indtil videre.


Men før vi gør det, skruer vi lige hurtigt tiden tilbage til Afghanistan og Tjetjenien. Fra 1979-1989 forsøgte Rusland en mission som så mange andre også har forsøgt sig både før og efter russerne, og fejlet med det. Det burde efterhånden være tydeligt for de fleste af os, at Afghanistan ikke er bare sådan lige er et land man knægter, indtager eller kontrollerer. Selveste Genghis Khan lykkedes ikke med at indtage det hele. Som en sidebemærkning kan det nævnes at afghanerne startede et oprør mod Genghis i en region vi nok kender herhjemme, Helmand. Fra Genghis Khan til George W. Bush, så har historien vist os, at man skal passe på der. Uanset hvad, så havde russerne i omegnen af 15.000-18.000 dræbte soldater i den 10 år lange krig.


I Tjetjenien 1999, under Ruslands Anden Tjetjenske Krig, hvor selve krigshandlingerne varede i blot otte måneder, men hvor de lokale kæmpede videre i en partisanlignende krig i omkring 8-9 år mere havde Rusland mindre tab. I alt mistede havde Rusland i omegnen af 7000-8000 døde i den krig. I deres Første Tjetjenske Krig 1994-1996, som varede omkring 20 måneder, der mistede de i følge deres egne tal omkring 6000 mand. Det tal er formentlig noget højere.


Forskellige kilder fortalte os at Rusland invaderede Ukraine med i omegnen af 190.000 mand. Dette antal er bredt anerkendt, og bakkes op af masser af materiale; satellitbilleder, overvågningskameraer, private optagelser, russiske opgørelser, kendskab til russiske formationer og meget andet. Det vurderes derudover, at de senere har indsat i omegnen af 20.000-30.000 reserver, frivillige, knap-så-frivillige, private firmaer osv. Derudover beviseligt en hel del ekstra ingeniørtropper, herunder til jernbanelogistik og flodovergange.


Nogenlunde de samme kilder udtaler sig også omkring samlede tabstal. Her anslås det at antal døde og sårede fra mandskabet, rangerer fra de lave 40.000 mand til de omkring 75.000 mand. Og her referer jeg ikke til de ukrainske kilder som sætter de russiske casualties væsentligt højere. Der er dermed langt større usikkerhed og dermed uenighed omkring de russiske tab, end der er omkring størrelsen på deres invasionsstyrke. Min personlige vurdering, som er sådan cirka lige så meget værd som så mange andres (ikke særligt meget), er at et tal mellem 65.000 - 85.000 er det mest realistiske bud. Der er en del der, der for mig, indikerer at det er heromkring at tallet befinder sig.


Til at starte med, så runder de her en af dagene en makaber mærkedag. Mandag eller tirsdag bliver nok dagen hvor de første 1000 officerer kan bekræftes som elimineret. En gruppe aktivister og frivillige modtager, indsamler og kategoriserer data specifikt omkring hvilke russiske officerer der er omkommet under invasionen. Husk på. De følgende tal er absolut minimumstal og det reelle antal vil være højere. De er indsamlet via officielle russiske kilder, begravelsesoversigter, sociale medier, personlige papirer fra afdøde, og meget andet materiale:

En samlet oversigt med navne og rang kan ses i dette Google Spreadsheet.


De har dermed meget snart, som minimum, mistet 1000 officerer, og hertil kommer de hårdest sårede som vi kan formode heller ikke kan deltage i krigshandlingerne igen. Hvor mange sårede officerer de har haft, er meget svært at vurdere. De russiske officerer kæmper ofte i front, og det har stor indflydelse på tallene.


Et meget forsigtigt gæt herfra er at de har mistet mindst 10-15% flere officerer (KIA) end der er registreret. Hvor mange sårede officerer har de alt? Et forhold på 1:1 giver mindst 1000 sårede officerer. Om det er 1000 eller 1500 er ikke SÅ vigtigt for pointen om at tabskurven ligger højt på aksen. For det er høje tab. Det må være særdeles svært at forme dygtige, offensive kampgrupper når der ofte skal indsættes så meget nyt personel på centrale poster.


Der er folk der er præsenterer data og især udviklingen i data, og det er interessant at kigge nærmere på, hvis man gerne vil yderligere kvalificere sine gæt. Hvornår når den russiske hær ikke længere frem? Hvornår har de nået deres krigsmæssige klimaks og må indstille sig på tilbageslag over det meste af linjen? Jeg tror ikke der er SÅ langt igen, trods alt. For med så mange tabte officerer, virker førnævnte overslag over totale tab meget realistisk. For interesserede, er der her en opgørelse over tab og meget andet, og hvor udviklingen over tid er illustreret. Bemærk de data de bruger visse steder kan være fra overdrevne, ukrainske oplysninger. Se mere i dette Google Sheet.


For et par dage siden rundede de russiske tab en anden markaber mærkedag. De har nu et tab af materiel på minimum 5000 styks efter knap 170 dages krig. Skriver: femtusinde styks. Dette imponerende stykke dataindsamling er som bekendt koordineret af folkene bag Oryx Spionkop så tag endelig lige forbi denne her liste og scroll ned. Prøv at scrolle hele vejen ned... og kom tilbage her til bagefter.


Det er enorme tab. Det er ikke SÅ kontroversiel en holdning, synes jeg. Og efter min bedste overbevisning, er det uoverkommelige tab af materiel og deres mandskab. Og det er kun de absolutte minimumstab. Uanset om det er det simple, det dyre og eller det absolut vigtigste udstyr, så har den russiske hær modtaget en virkelig ... grundig ... oprydning.


Når man skriver sådan et indlæg her, med sådan en liste i baghovedet, så tænker mange skribenter sikkert, at det er fikst lige at smide et udklip ind fra listen der kan illustrere pointen om de tunge tab. Det samme er jeg selvfølgelig forfalden til, og kiggede straks efter de dyre dele af luftforsvaret. Og helikopterne. Eller hvad med de mange jagerfly? Men der jo også flåden. Eller alle IFV'erne med mandskab i?


Dokumenterede, nummererede tab af liv og levned. Unge mennesker reduceret til lister. Som en rapport fra Østfronten 1944. Det virkede umuligt for mig at vælge ét udklip ud. Et enkelt udsnit fra listen, der visuelt understreger omfanget af den militære katastrofe som Rusland befinder sig.


Men så valgte jeg bare dette her:Tak fordi du læser med.


bottom of page