top of page

Forudsigelsen om Kyiv

25/3 23:30


Status på frontafsnit nord for Kyiv, er at fremrykningen af de fleste russiske enheder er gået i stå. Ved Chernihiv er de næsten lykkedes med at omringe byen, men kan ikke trænge igennem det ukrainske forsvar. Ved alle Kyivs fronter; Nordvest, nordøst og øst ved Brovary er de russiske enheder fastlåst på linjen, under hårde kampe. Russiske enheder forsøger pt. at få gravet sig ned i de områder, hvor de ikke længere magter offensive operationer. Det er enten eller; Hvis ikke du rykker frem, så bliver du nødt til at etablere defensive stillinger. Som tidligere nævnt har mange af deres kampgrupper på disse frontafsnit lidt mellem 25-35% tab. Historisk set, umuliggør sådanne kæmpetab succesfulde offensive operationer, simpelthen fordi kapaciteten ikke længere er til koordinerede angreb. Helt konkret, kan du for eksempel ikke lave en spærreild eller undertrykke en position, hvis din enhed ikke længere har skytterne til det. De kan heller ikke sikre en fremrykning, hvis deres enheder ikke længere kan jamme modstanderens kommunikation og overblik på slagmarken. Deres frontsoldater kan ikke kalde effektive morterangreb ind på modstanderens positioner, hvis spotteren eller loaderen mangler. Og så videre... Det er vigtigt at huske på, at de fleste i en russisk enhed faktisk har en funktion og en rolle (udover at agere kanonføde), og at hvis den person mangler, så bliver det lidt sværere at gennemføre enhedens mission. Den lokale Irma ville også have virkelig svært ved at fungere optimalt, hvis den de næste to uger skulle undvære 25-35% af personalet. Især hvis Netto samtidigt stjal deres varer. Det er også derfor, at russerne nord for Kyiv har opbrudt deres kolonner i mindre TSA´er (Tactical Staging Areas). Det gør man for at konsolidere enhederne og genskabe kampgrupperne før fornyede operationer. De er simpelthen nødt til at samle nogle enheder, og slå dem sammen, for at gøre dem i stand til at kæmpe effektivt. Ukrainerne har som tidligere vist fokuseret en del af deres droneangreb på kommandostrukturen, herunder de mobile kommandoposter. Det vil yderligere besværliggøre russernes problemer ift. at genskabe bataljonerne. For det er ikke givet, at de kan besætte de væsentligste poster med dygtige officerer og forsyningstropper med forstand på logistik, og en TSA kan hurtigt blive et helvedes kaos. Den slags kaos og konsolidering kan tage virkelig lang tid (måneder!) at komme ud af, og derfor bliver de nødt til at befæste sig mens det står på, for ellers skyder ukrainerne fisk i spand. Det er afgjort, at flere af deres bataljoner i nord venter på undsætning og/eller friske forsyninger. Lige præcis det faktum, er et testamente til deres elendige forberedelse og deres hærs samlede tilstand; At de allerede efter få ugers krig må gå i defensiven og afvente undsætning, uden tilnærmelsesvis at have opnået deres målsætning, udstiller i den grad deres mangler. Hvis ukrainerne skal i offensiven, så vil det kræve en del af dem, såfremt de vælger en offensiv som den russiske. Men det gør de ikke. De er ikke en tegneseriehær som spiller Battlefield 3, og som ikke tager hensyn til fjendens evner. Derfor vil man næppe se lange, ukrainske kolonner snegle sig afsted mod russiske stillinger. De vil i stedet fortsætte med at ramme logistikken bag fronten, og bruge droner og artilleri til at gøre livet surt for de russere der er gravet ned i stillinger rundt omkring. Det bliver en udmarvningsstrategi på de russiske bataljoner, og omgåelsesmanøvrer af mindre, russiske lommer. Jeg vurderer helt entydigt, at det vil lykkedes Ukraine at påføre russerne store tab omkring Kyiv i den kommende uges tid. Der er ikke nogle indikationer på, at russerne overhovedet har udstyr og mandskab med til lynhurtigt at oprette effektive, defensive stillinger på udebanen. Det kræver simpelthen effektive ingeniørtropper og rette materiel, men deres medbragte ingeniørtropper er offensive, beregnet til at skabe overgange og genbruge beslaglagt materiel etc. Kan de konvertere til defensive stillinger? Det bliver interessant at se. Indikationer på at de ikke kan, findes for eksempel i den måde, de IKKE har beskyttet deres SAM-systemer på. Hvis de forsætter den stil i længerevarende defensive positioner, så er vi tilbage til fiskene i spanden. En anden indikation på, at de ikke har haft tid til at etablere fornuftige, defensive stillinger ses i denne her video, hvor et kompagni er blevet løbet over ende. OBS! her skal jeg advare omskrappe billeder, der kan være ubehagelige for nogen:

Jeg er nogenlunde overbevist om, at den russiske hærledelse har forregnet sig med hensyn til modstanden omkring Kyiv og deres egne enheders formåen. Derfor min vurdering, at de godt kan få en gevaldig røvfuld af de forholdsvist friske enheder fra Kyiv. Jeg kan sagtens tage fejl, men det er min vurdering lige nu.


Mange iagttagere har i årevis påpeget at Rusland ganske rigtigt har en langt større hær end Ukraine. Om den generelt er mere veltrænet, er meget tvivlsomt. Som jeg tidligere har beskrevet overfor nogle af jer, så er min erfaring, at det nok forholder det sig omvendt. Derudover, så selvom at russerne har en langt større hær, så befinder den sig trods alt ikke i Ukraine. Inde i Ukraine, i dette øjeblik, der er russerne i undertal hvis man ser på samlede antal våbenførende. Jeg burde havde præciseret, at da jeg skrev, at de ukrainske enheder omkring Kyiv er friske - så mente jeg at de formentligt er friskere end mange af de russiske enheder. Altså forholdsvist og relativt friske. Det er russerne, der er langt væk hjemmefra, og der er mig bekendt ikke ukrainske forsyningsproblemer ved over 90%, af den del af Kyiv-fronten, som Ukraine kontrollerer. De store russiske kolonner fra Belarus har virkelig haft besvær med at nå i stilling, samt forsyne de luftbårne tropper i Hostomel, Irpin og Bucha. Som jeg har vist flere af jer, fik ukrainske enheder virkelig ram på især de lange kolonne nordøst og nordvest for Kyiv. Mere om det senere.


Derudover er deres nordøstlige fremstød ramt af problemer ved byen Sumy. Her er par enkelte eksempler på enheder, der ikke nåede frem til Brovary øst for Kyiv, og som trods alt må have haft en funktion i planen om at presse hovedstaden. Der er både kampvogne, Msta-howizter, IFVs C&C køretøjer, forsyninger etc. Dette er kun et meget lille udpluk:

På grund af de omfattende tab på deres kolonner, har russerne haft forsyningsproblemer i ugevis nu. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at nogle af deres lokale enheder som har været i front fra de første par dage, virkelig kører på pumperne. Jeg forudser at det vil lykkedes ukrainerne at omringe flere mindre kompagnier på 100-150 mand og gøre nogenlunde kort proces. Hvis man ikke har diesel til en taktisk fremrykning, har man så diesel til en taktisk tilbagetrækning? Det er selvfølgelig umuligt for os at kende status på de russiske forsyninger præcist, dernede i mudderet. Det bliver påpeget, at russerne i disse dage får værdifuld erfaring og vil ændre strategi fremover. Ja, det kan godt være tilfældet. Vi får se. De er dog ikke kendt for radikalt at ændre strategier. Se blot på den måde de fører krig på allerede nu. Det er meget gammeldags. Meget af den praktiske erfaring de får, den er begravet eller såret.

bottom of page