top of page

Om den russiske kampkraft (del 2)

En vurdering om krigen i Ukraine.


Begrebet kampkraft består af tre elementer; de fysiske, de intellektuelle og de moralske aspekter af den krig, soldaterne deltager i.


Jeg har tidligere beskrevet det ganske kort i det første indlæg om den russiske kampkraft. Kampkraften er interessant at diskutere, fordi den efter en krig er startet, er særdeles definerende for hvad der videre sker, både politisk og militært.


En krig planlægges og udføres på tre niveauer; det strategiske, det operationelle og det taktiske. Vi har været vidne til at den russiske hær siden omkring dag 6-7 har nedjusteret deres strategiske målsætninger. Til at starte med, var den udtalte politiske målsætning og herunder den militære strategi, lagt an på at den ukrainske hær opgav deres forsvar, og at Ukraines regering overgav sig. Da dette ikke skete, og da krigslykken begyndte at vende, var militæret nødsaget til at nedjustere deres strategiske målsætning. Indtil da, havde politikerne defineret strategien. Men når hverdagen rammer tegnebrættet, er det også øjeblikket hvor slagmarken begynder at definere politikken.


Når virkeligheden materialiserer sig for beslutningstagerne - den politiske og militære ledelse - så skifter strategien oftest. Dette kan på papiret ske over natten. Fordi den russiske ledelse åbnede invasionen med så mange målsætninger, og så brede frontafsnit, har de været nødsaget til at skalere enormt ned undervejs. Disse store ændringer i strategien, bevirker, at der konstant sker ændringer på det operationelle niveau. Et eksempel er da russerne opgav kampen ved Kyiv, for i stedet af fokusere på Kharkiv og Donbas.


I forhold til hærens kampkraft, er det ikke en intellektuel beslutning der rent moralsk er nem at sluge for officererne og soldaterne. Det betyder for det første, at deres anstrengelser og tab kan anskues som skønne, spildte kræfter (Galipoli, anyone?). Det betyder også, at de fysiske aspekter af kampkraften skal reorganiseres, og dette er stort set altid en kostbar og langtrukken affære. I dette tilfælde skulle tusindvis af russiske soldater og støttepersonel, samt hundredevis af køretøjer, transporteres over lange distancer, som en reaktion på en ændret strategi.


Da de russiske linjer ved Sumy og senere ved Kharkiv faldt sammen, skalerede den russiske ledelse endnu engang målsætningerne ned. Den russiske hær blevet steder nødsaget til at reagere i stedet for at agere, og det var Ukraine der havde momentum. Blandt andet derfor blev strategien om at indtage/omringe Zap og Dnipro i syd og Kramatorsk og Slavjansk i nord via en gigantisk knibtangsoperation, ændret til den væsentligt mindre plastikknibtang fra Fischer-Price der nu forsøges ved Severodonetsk-Popasna-Bakhmut.


Enhver med kendskab til moralen og kamplysten på gadeniveau, altså hos dem der skal slås, ved at nedskalering af målsætninger og deraf ændret strategi og operationel tilgang ikke ligefrem altid bliver modtaget med forhøjet moral. Tværtimod, så mødes det ofte af inerti, afmagt, frustration og skuffelse. Følelsen af ligegyldighed overfor kampene og målsætningen stiger, og tilliden til ledelsen falder. Alt sammen noget vi ved, i højere grad påvirker den invaderende part, da spørgsmålet "hvorfor helvede er jeg her?" påvirker det moralske aspekt af kampkraften. Dette spørgsmål, i alle sine mange varianter, påvirker mange soldater ved fronten. Ukrainske soldater er der for at forsvare deres hjemland, og dermed opfattes deltagelse som nødvendig og legitim. Dette har en positiv indvirkning på moralen.

"Morale is a positive state of mind derived from inspired political and military leadership, a shared sense of purpose and values, wellbeing, perceptions of worth and group cohesion" Fra den britiske doktrin; MoM.

Ruslands enheder har lidt både store fysiske, intellektuelle og moralske tab. Den russiske kampkraft bliver langsomt, men sikkert, eroderet væk af Ukraines modstand.


For den ukrainske politiske ledelse og hær, har målsætningen været klar fra dag 1; Forsvar landet mod den russiske invasion. Denne målsætning er ikke blevet nedjusteret. Tværtimod, så kom der omkring slutningen af marts nye budskaber frem om en opjusteret målsætning; nu skulle landet ikke blot forsvares, nu skal tidligere tabte territorier (Krim) befries. Der er ingen slinger i valsen her, og det er kraftigt medvirkende til at opretholde den ukrainske kampkraft. Den ukrainske befolkning står i overvejende grad også bag denne beslutning om at forsvare landet. Som 'ansat' er det tryghedsskabende og motiverende at vide, at ledelsen står solidt forankret med en strategi, som de er engageret i, og som helt tydeligt virker.


Moralsk og intellektuelt, er langt de fleste ukrainske soldater enige i, at den russiske hær skal have smæk. Det er helt evident, at moralen er høj, og stoltheden over at modstå den russiske invasion ligeså. HVIS den ukrainske ledelse gik ud på nuværende tidspunkt og accepterede en våbenhvile på nuværende territoriale vilkår, ville det blive betragtet som en enorm illegitim handling. Der er både intellektuel og moralsk opbakning til videre modstand og krigsførelse.


Det bringer os til det fysiske aspekt. Der har snart været krig i 85 dage, og det begynder så absolut at knirke hos begge hære. De russiske materielle tab er gigantiske, og de plages stadig af forsyningsproblemer og manglen på erfarne soldater til at gennemføre komplicerede, kombinerede aktioner. Den russiske hær har på nuværende tidspunkt mistet en væsentlig andel kritisk nødvendige befalingsmænd. Dette er deres minimumstab:

  • 19 oberster

  • 41 oberstløjtnanter

  • 82 majorer

  • 126 kaptajner

  • 168 premierløjtnanter

  • 129 løjtnanter

Jeg har navne og billeder af alle de afdøde. Skriv til opdksec@protonmail.com for adgang til materialet.


Tabet af den slags erfaring og ledelse, er særligt problematisk i organisationer med kraftig top-down ledelse og hierarkisk opbygning. Det er helt indiskutabelt, at disse tab forringer den fysiske del af den russiske kampkraft. De vil mangle folk med rette erfaring og evner til at gennemføre de komplicerede aktioner, der skal til, for at opnå hærens målsætninger. Vi har set flere eksempler på russiske aktioner som tyder på, at de er begyndt at lide under manglende erfaring og koordinering i officerstanden. Bilohorivka som det mest grelle eksempel indtil videre, men derudover mange andre eksempler ved Izyum, Barvinkove, Marinka og Kharkiv.


Ukrainske modangreb på forsyningslinjer, depoter og kritisk materiel tilhørende de russiske ingeniørtropper har langsomt, men sikkert, nedslidt den fysiske del af den russiske kampkraft. På et tidspunkt vil dette faktum få indflydelse på moralen og det intellektuelle aspekt, og det er også derfor at vi, hvis alt går vel, snart vil opleve at den russiske hærs indsats i Ukraine når en foreløbig kulmination. Herefter de vil være ude af stand til at foretage større offensive operationer.


Den russiske hær er ikke kendt som en organisation hvor samtlige enheder har en høj disciplin. Det ses blandt andet ved mængden af krigsforbrydelser, herunder tyveri af helt almindelige forbrugsgoder som brødristere og porcelænstroner. Kan i forestille jer danske soldater stjæle et lokum i Afghanistan for at tage det med hjem til Køge? Disciplinen i en hær er tæt forbundet med moralen. Når disciplinen skrider i svinget, så vil moralen, og især tilhørsforholdet til den overordnede målsætning og strategi, dale over tid. Det vil i så tilfælde blive sværere og sværere at foretage kombinerede aktioner der inddrager flere forskellige enheder fra forskellige divisioner, simpelthen fordi den slags kræver samarbejde, enighed om formål, og høj moral.


Det er i øvrigt samme dynamikker der formentlig gør sig gældende rigtig mange andre steder i samfundet og på diverse arbejdspladser. Men hvad jeg ved om det. Jeg er ikke arbejdsmiljøkonsulent, men jeg tror alligevel godt de kunne et par stykker i Den Røde Hær.


Et kort tilbageblik på nogle af de håbløse aktioner de har foretaget indenfor de seneste 10 dage, giver tydelige indicier på at de russiske enheder begynder at mangle den erfaring og viden der skal til for at lave de nødvendige slagmarksanalyser og foretage de nødvendige taktiske justeringer. Ved Marinka kørte de over 24 timer, hele 26 kampvogne direkte i døden mod ukrainske stillinger. Ved Bilohorivka gik det totalt i smadder for dem. Hvor var den forudgående analyse af området og aktionens indhold? Der må simpelthen have manglet beslutningstagere med orden i kasketten, for ellers var de operationer aldrig blevet udført så håbløst. Eller udført i det hele taget. Helt eklatante fejl blevet begået begge steder, og disse fejl blev tilmed gentaget dagen efter, samme sted.


Det viser en stigende mangel på den nødvendige ekspertise, og det er noget af det vigtigste for at opretholde kampkraften. Igen er vi tilbage ved enhedens disciplin, tilhørsforhold, og de overordnede officerers beslutningslegitimitet. Alle der har været med i et clusterfuck skabt af ledelsen, ved godt, hvem det er der de ansvarlige for moradset uanset at det så er de hårdt prøvede medarbejdere i kundeservice der står med lorten fordi der er udsolgt af Playstation5 på bilka.dk.


I Ribe, den smukke Domkirkeby, står der en søjle. Der står sikkert mange. Men én af dem, det er Stormflodssøjlen. Den viser hvor højt havet har stået i Ribe, når Vesterhavet og Vadehavet har givet den op til vandkamp på torvet.


Min vurdering er, at der ikke går lang tid før den russiske stormflod kan sætte sit mærke, og langsomt begynde at trække sig tilbage. Deres fysiske, intellektuelle og moralske aspekter er langt fra, hvad de var da de startede invasionen. Det er kun gået tilbage for dem på disse punkter, og når først den proces er i gang, og slagmarken stadig raser, så er det virkelig svært at ændre den. Det vil kræve pauser i de offensive krigshandlinger, regrupperinger, forstærkninger og træning af det rette mandskab.


Følg med igen snart, hvor der kommer nye indlæg med frontopdateringer og et kig på de våben som Ukraines allierede har forsynet dem med. Derudover skal vi tage et kig på de russiske forhold ved fronten, såfremt dette kan nås inden min næste afgang der nærmer sig med svedige, nervøse skridt. Tak for nu!Ukrainske enheder genopstiller grænsemarkering nordøst for Kharkiv:
Billede fra Ribe lånt fra: https://www.wikiwand.com/da/Stormflod

bottom of page